Thông báo tuyển dụng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000-NĐ-CP vào làm việc tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ http://thuvien.thuathienhue.gov.vn/?gd=9&cn=163&tc=13798 được biết để tiện truy cập

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.466
Truy cập trong tháng 15.640
Truy cập trong năm 106.989
Tổng lượt truy cập 3.180.297
Lượt truy cập hiện tại 17
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Ngày cập nhật 26/10/2017

1. Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế làm việc theo chế độ Thủ trưởng.
Mọi hoạt động của Thư viện đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo, điều hành Ban Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam.
2. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao cho một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính.
3. Viên chức, lao động trong cơ quan phải tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế, Kế hoạch công tác của đơn vị, của Sở Văn hóa và Thể thao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
4. Mọi quyết định giải quyết công việc, điều hành, chỉ đạo và phối hợp công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc phải thể hiện bằng văn bản hoặc thông qua mạng thông tin máy tính của cơ quan. Trong trường hợp đột xuất và cấp thiết về thời gian, có thể sử dụng bằng phương pháp nhanh nhất, nhưng sau đó phải được bổ sung bằng văn bản hành chính để lưu giữ.
5. Bảo đảm phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm, vì lợi ích chung trong giải quyết công việc của viên chức, lao động. Thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đem lại hiệu quả cao trong mọi hoạt động.
 
Thư Viện Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày