Thông báo tuyển dụng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000-NĐ-CP vào làm việc tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ http://thuvien.thuathienhue.gov.vn/?gd=9&cn=163&tc=13798 được biết để tiện truy cập

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.338
Truy cập trong tháng 15.512
Truy cập trong năm 106.861
Tổng lượt truy cập 3.180.169
Lượt truy cập hiện tại 9
Phòng Hành chính, Tổng hợp
Ngày cập nhật 13/09/2017

Có chức năng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi, mua sắm tài sản, điện, nước, các nguồn thu dịch vụ,…; 

tham mưu, đề xuất và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến viên chức, người lao động, kế toán - tài chính; thực hiện việc cấp Thẻ Thư viện, công tác hậu cần và các công việc liên quan tới công tác hành chính. Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm của cơ quan và soạn thảo công văn, báo cáo đột xuất theo yêu cầu Giám đốc đơn vị; Cập nhật, lưu trữ công văn đi và đến theo đúng quy định Nhà nước. Theo dõi chế độ phép của viên chức, người lao động.

* Nhân sự:

- Đặng Thanh Hóa - Phó Trưởng phòng ( Phụ trách) ;

- Lê Thanh Quang – Văn thư, Thủ quỹ;

- Lê Hà Hồng Ngọc – Kế toán Trưởng;

- Nguyễn Xuân Hiền – Lái xe;

- Phạm Thị Minh Nở – Tạp vụ;

- Hồng Trọng Lập – Nhân viên bảo vệ ;

- Phan Văn Thiện – Nhân viên bảo vệ.

Thư Viện Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày