Thông báo tuyển dụng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000-NĐ-CP vào làm việc tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ http://thuvien.thuathienhue.gov.vn/?gd=9&cn=163&tc=13798 được biết để tiện truy cập

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.394
Truy cập trong tháng 15.568
Truy cập trong năm 106.917
Tổng lượt truy cập 3.180.225
Lượt truy cập hiện tại 16
Phòng Tin học, Thông tin
Ngày cập nhật 13/09/2017
Có nhiệm vụ khắc phục sự cố máy tính, bảo trì hệ thống mạng Internet và Website nội bộ; 

Bảo trì, khắc phục, điều chỉnh phần mềm điện tử Ilib phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; Cài đặt phần mềm, khắc phục, sửa chữa máy tính trong khả năng có thể, đảm bảo mạng máy tính hoạt động tốt; Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trực quan (thông qua máy chiếu); Số hóa tài liệu của cơ quan; Phối hợp lập kế hoạch và thực hiện việc trưng bày, triển lãm, tổ chức toạ đàm nhân kỷ niệm các ngày lễ và theo chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan.

* Nhân sự:

- Lê Viết Tuấn - Trưởng phòng;

- Phạm Tuấn Anh – Nhân viên;

Thư Viện Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày