Thông báo tuyển dụng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000-NĐ-CP vào làm việc tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ http://thuvien.thuathienhue.gov.vn/?gd=9&cn=163&tc=13798 được biết để tiện truy cập

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.410
Truy cập trong tháng 15.584
Truy cập trong năm 106.933
Tổng lượt truy cập 3.180.241
Lượt truy cập hiện tại 18
Giới thiệu sách >> Sách theo chuyên đề
Bản Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống ; Ngọc Liêm trình bày và minh họa. - H. : Hồng Đức, 2015. - 402tr. : ảnh ; 27cm.  
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức / Sưu tầm và biên soạn : Đỗ Hoàng linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 178tr. : ảnh ; 21cm.  
Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / PGS. TS. Phạm Hồng Chương, PGS. TS. Trần Minh Trưởng, PGS. TS. Vũ Quang Hiển, ... . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 806tr. ; 24cm.  
Nhật ký chiến trường : Những trang nhật ký cuối cùng của Nhà văn liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý lần đầu tiên được công bố / Dương Thị Xuân Quý. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2007. - 196tr. : ảnh ; 21cm.
Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 130tr. ; 19cm.  
Bác Hồ với thương binh - liệt sĩ. - H. : Quân đội Nhân dân, 1997. - 216tr. ; 19cm.
Dân : Tuần báo công khai của xứ ủy Trung Kỳ xuất bản tại Huế / Dương Phước Thu sưu tầm, chỉnh lý và giới thiệu. - Huế : Thuận Hóa, 2018. - 634tr. ; 24cm.  
Báo chí và mạng xã hội / Đỗ Đình Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. - 291tr. ; 20cm.  
Lịch sử báo chí Huế / Nguyễn Xuân Hoa. - Huế : Thuận Hóa, 2013. - 458tr. : ảnh ; 21cm.  
Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn / TS. Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 321tr. ; 21cm.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày