Thông báo tuyển dụng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000-NĐ-CP vào làm việc tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ http://thuvien.thuathienhue.gov.vn/?gd=9&cn=163&tc=13798 được biết để tiện truy cập

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.312
Truy cập trong tháng 15.486
Truy cập trong năm 106.835
Tổng lượt truy cập 3.180.143
Lượt truy cập hiện tại 6
Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học
Ngày cập nhật 22/04/2020

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học / Biên soạn : Thượng tướng Trần Văn Quang chủ biên, Đại tá. TS. Lê Bằng, Đại tá Hoàng Dũng, .... - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 322tr. ; 24cm.

 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX. Đối với dân tộc ta, đây là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Năm tháng trôi qua càng làm nổi bậc tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của nó.

Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm (1945-1975), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị để tiến hành tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến và chiến tranh của Đảng do Đại Tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Quang lãnh đạo. Đại tá Hoàng Dũng – nguyên Trưởng ban Tổng kết chiến lược – Bộ quốc phòng làm thư ký khoa học các công trình tổng kết

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản. Đây là các công trình chính thức tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo từng cuộc kháng chiến cũng như 30 năm lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng. Các công trình tổng kết được công bố đã giúp ích rất nhiều cho các cơ quan, các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử chiến tranh, cán bộ giảng dạy, học sinh, sinh viên các học viện, nhà trường, các địa phương, đơn vị trong công tác nghiên cứu, học tập và viết lịch sử địa phương, đơn vị mình.

Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả

Ký hiệu phân loại: 959.7043/T455K

Kho Đọc: DL. 006915

 

Hoài Hương A biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày