Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.823
Truy cập trong tháng 2.823
Truy cập trong năm 23.999
Tổng lượt truy cập 3.239.450
Lượt truy cập hiện tại 43
Giới thiệu sách
Góp phần phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội.-H.:Quân đội nhân dân,2010.-250tr.;21cm.
 Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 569tr. ; 21cm.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng của thời đại qua tư liệu nước ngoài : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Sự biên soạn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 711tr. ; 24cm. 
Nhật ký chiến trường / Trung tướng Nguyễn Tiến Bình. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014. - 399tr. ; 21cm.
Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa / Huỳnh Ngọc Đáng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 225tr. ; 24cm
Nhìn lại xứ Gia Định và cuộc nội chiến Tây Sơn Nguyễn Ánh 1777 - 1789 / Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 319tr. : ảnh, bảng ; 23cm.  
Tơ trời chùng chình đón đợi : Chân dung văn học / Vũ Từ Trang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 257tr. ; 21cm  
Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / Nguyễn Thế Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 349tr. : minh hoạ ; 21cm.  
Bắc hành lược ký / Lê Quýnh ; Nguyễn Duy Chính dịch . – H. ; Hội Nhà văn, 2020. – 374tr. ; 21cm.
Quê hương và gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh / Trần Minh Siêu. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 131tr. : ảnh ; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày