Tìm kiếm tin tức
Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân.
Lượt đọc 4344Ngày cập nhật 1:46 25/12/2023

Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân / Đại tướng Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2017. - 439tr. ; 24cm.

 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện.

Mục tiêu, lý tưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm nên truyền thống vẻ vang: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; xứng đáng là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng, hơn 79 năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đi bất cứ nơi đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, Quân đội ta đều giữ vững và phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân; được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, đùm bọc, che chở và giúp đỡ. Đó là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đảm bảo cho Quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước ta và nhân dân giao phó.Trung với Đảng, hiếu với dân là những phẩm chất cao quý, góp phần làm nên truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách “ Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ giúp chúng ta đặt biệt trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nắm vững và tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp: Trung với Đảng, hiếu với dân trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới xứng đáng với sự tin yêu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân xứng đáng với tên gọi “ Bộ đội cụ Hồ”.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  • Phần thứ nhất: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – những vấn đề lý luận cơ bản.
  • Phần thứ hai: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – biểu hiện trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm.
  • Phần thứ ba: Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân trong tình hình mới.

Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Ký hiệu phân loại:  355.009597/QU121Đ

Ký hiệu kho:

- Kho Đọc :  DL.008978

- Kho Mượn: M.064104 – M.064105

- Kho Lưu động: LDL.003175 – LDL.003177.

 

Hoài Hương B(Công tác Bạn đọc)
Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.543
Truy cập trong tháng: 113.716
Truy cập trong năm: 899.094
Tổng lượt truy cập: 6.091.472
Lượt truy cập hiện tại: 329