Tìm kiếm tin tức
Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
Lượt đọc 4029Ngày cập nhật 1:46 25/12/2023

Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay: Sách chuyên khảo / Biên soạn : PGS. TS. Nguyễn Hùng Oanh chủ biên, PGS. TS. Lê Trọng Tuyến đồng chủ biên, PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng, .... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 252tr. ; 21cm.

 

Quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta. Thực hiện công tác dân tộc nhằm góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoản cách phát triển giữa các dân tộc; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; tăng cường an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện công tác dân tộc còn góp phần giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng nước ta.

Hiện nay, vấn đề dân tộc trên thế giới đang có những biến động phức tạp và bị các thế lực cường quyền, phản động quốc tế lơi dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình đó yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và tiến hành công tác dân tộc. Công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân , của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị.

Do đó, Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện công tác dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thuộc chức năng, nhiệm vụ và thể hiện bản chất, truyền thống của quân đội ta: đồng thời là trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào các dân tộc. Quân đội tham gia thực hiện công tác dân tộc không chỉ góp phần giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị mà còn củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách: “Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay” giúp làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp Quân đội Nhân dân Việt Nam để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới của các đơn vị trong toàn quân.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  • Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản về Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện công tác dân tộc.
  • Phần thứ hai: Những vấn đề thực tiễn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện công tác dân tộc.
  • Phần thứ ba: Yêu cầu và giải pháp Quân đội Nhân dân Việt Nam đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc./.

          Ký hiệu phân loại:  355.3409597/QU121Đ

          Ký hiệu kho:

          - Kho Đọc :  D.048493 – D.048494

- Kho Mượn: M.063918 – M.063919

- Kho Lưu động: LD.032582 – LD.032585

 

Hoài Hương B(Công tác Bạn đọc)
Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.726
Truy cập trong tháng: 113.899
Truy cập trong năm: 899.277
Tổng lượt truy cập: 6.091.655
Lượt truy cập hiện tại: 340