Tìm kiếm tin tức
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Sách chuyên khảo
Lượt đọc 1067Ngày cập nhật 11:38 02/02/2024

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Sách chuyên khảo/ Đào Tuấn Anh chủ biên, Trần Minh Hải, Hà văn Luyến….-H.: Lý luận chính trị, 2022.- 357tr.; 21cm.

 

Khát vọng về một dân tộc độc lập, thống nhất, phát triển và sánh vai với các cường quốc Nam châu là khát vọng luôn in đậm dấu ấn trong mỗi con người Việt Nam. Khát vọng đó không tự nhiên mà có, nó được hun đúc, hình thành từ những giá trị văn hóa hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc; được tôi luyện suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước, là sự kế thừa của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Nhìn lại tiến trình Lịch sử Cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu để dẫn dắt, soi đường cho toàn thể dân tộc ta tiến lên con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Vì vậy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

 Nhân dịp kỹ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), Thư viện Tổng hợp Tỉnh xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bên soạn, được Nhà xuất bản Lý luận chính trị phát hành năm 2022. Sách dày 357 trang với khổ 14,5x20.5cm. Cuốn sách tập hợp 29 bài viết tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên hiện đang công tác, học tập tại các đơn vị cơ sở của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bên cạnh những bài viết có nội dung về việc bảo vệ, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, còn có một số bài viết nêu bật nội dung đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch đồng thời chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Qua đó nhằm tuyên truyền, lan tỏa và khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên, khẳng định sự kiên định và niềm tin của thế hệ trẻ đối với con đường, lý tưởng cách mạng mà Đảng, dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên, thanh niên cũng như  thế hệ trẻ cả nước.

Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

Bạn đọc có thể tìm sách theo kí hiệu kho như sau:

- Kho đọc: D.049528

- Kho mượn: 324.2597075/B100V

 

Thanh Huyền - Phòng CTBĐ giới thiệu
Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.833
Truy cập trong tháng: 114.006
Truy cập trong năm: 899.384
Tổng lượt truy cập: 6.091.762
Lượt truy cập hiện tại: 355