Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023
Lượt đọc 1861Ngày cập nhật 2:33 10/04/2023

(TVH) - Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Ngày 14/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ VHTTDL.

Kế hoạch nhấn mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo” – “Sách cho tôi, cho bạn”, thời gian triển khai từ 16 tháng 3 đến hết tháng 4, trọng điểm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023.
Bộ VTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 gắn với việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; thực hiện hoạt động khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; đồng thời phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.
Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp, cụ thể:  tổ chức sự kiện, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc (với các hoạt động như tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc…), tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách.
Vụ Thư viện được giao chủ trì tham mưu hướng dẫn việc thực hiện phát triển văn hóa đọc, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống các thư viện trong toàn quốc; tham mưu triển khai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 và là đơn vị đầu mối tổng kết hoạt động tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.
Sau khi kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo về Bộ (qua Vụ Thư viện) trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
BBT (Nguồn: Vụ Thư viện)
Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.808
Truy cập trong tháng: 113.981
Truy cập trong năm: 899.359
Tổng lượt truy cập: 6.091.737
Lượt truy cập hiện tại: 349