Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2023 trong lĩnh vực thư viện
Lượt đọc 2632Ngày cập nhật 2:37 10/04/2023

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thư viện, các đề án, chương trình công tác, chương trình phối hợp công tác của Chính phủ, của ngành; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện.  Tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch và triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2027 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ kỷ niệm năm 2023 của đất nước và địa phương.

Tham gia các hoạt động năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ tổ chức trong lĩnh vực thư viện như: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc; Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến; Hội thảo khoa học “Đào tạo lại nguồn nhân lực ngành thư viện đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp”; Hội nghị Tổng kết hoạt động phục vụ ngoài thư viện của các thư viện công cộng; Tập huấn về chuyển đổi số; Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo; Tập huấn triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” và Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025”,...

BBT (Nguồn Văn bản số 2490/BVHTTDL-TV)
Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.734
Truy cập trong tháng: 113.907
Truy cập trong năm: 899.285
Tổng lượt truy cập: 6.091.663
Lượt truy cập hiện tại: 343