Tìm kiếm tin tức
Trao đổi nghiệp vụ
(TVH) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện. (Văn bản đính kèm bên dưới)
Thời gian làm việc: Sáng: từ 08h00 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h30, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ, ngày vệ sinh kho cuối tháng và các hoạt động khác theo quy định).
(TVH) - Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Ngày 14/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ VHTTDL.
“Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11.2.2021 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, là cơ hội cho ngành thư viện thực hiện sứ mệnh phục vụ độc giả thời kỳ mới. Tuy nhiên, theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, nguyên Giám đốc Thư viện Quốc hội Lê Hoàng Anh, một số mục tiêu của Chương trình khó có thể thực hiện nếu không xem xét một cách thấu đáo.
Sau 13 năm, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã phối hợp triển khai số hóa tại 14 phủ đệ, trên 149 làng, đền thờ và nhà vườn với hơn 700 họ tộc, tư gia trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số tài liệu Hán - Nôm sưu tầm, số hóa được là 308.476 trang tư liệu. Đây là nguồn dữ liệu hết sức quý giá, đang cần được tiếp tục nghiển cứu để có giải pháp căn cơ, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản đặc biết này.
Công tác địa chí là một hoạt động mang tính đặc thù của mỗi thư viện công cộng cấp tỉnh. Tài liệu địa chí đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hoá địa phương, góp phần bảo vệ và xây dựng nền văn  hoá Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.      
Xem tin theo ngày  

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần: 7.792
Truy cập trong tháng: 113.965
Truy cập trong năm: 899.343
Tổng lượt truy cập: 6.091.721
Lượt truy cập hiện tại: 352