Đã số hóa hơn 220 nghìn trang tài liệu Hán Nôm
Ngày cập nhật 10/07/2020

Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chương trình “Số hóa tài liệu Hán Nôm” trên địa bàn tỉnh vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh. Trong hơn 10 năm qua, Thư viện Tổng hợp tỉnh phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tiến hành số hóa hơn 220 nghìn trang tài liệu Hán Nôm tại 105 làng, đền thờ và nhà vườn với hơn 400 họ tộc; xuất bản 2 ấn phẩm: “Thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn trên địa bàn Thừa Thiên Huế” (năm 2018) và “Sắc phong, chế phong, chiếu thời Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” (năm 2020).

 

 Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát sắc phong của làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu) trước khi số hóa

Mới đây, Ban Tổ chức vừa phối hợp với làng Vọng Trì và làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu (huyện Phú Vang) khai mở hòm bộ sắc phong, tư liệu của hai làng để thực hiện chương trình số hóa tài liệu Hán Nôm năm 2020. Các tài liệu Hán Nôm của các làng gồm có: sắc phong, văn bản địa chính, văn tế, văn cúng, hương ước... Trong năm nay, Thư viện Tổng hợp sẽ tiếp tục khảo sát, số hóa tư liệu Hán Nôm tại các làng thuộc nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Vang gồm: xã Phú An, xã Phú Mậu, thị trấn Phú Đa... Kết quả Chương trình Shóa tài liệu Hán Nôm tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi tuyển dịch sẽ giúp bổ sung nhiều chỗ trống trong lịch sử, nhiều vấn đề không cụ thể hoặc thiếu sót trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế của địa phương, vùng, cả nước dưới các triều Tây Sơn, triều nhà Nguyễn...

S.THÙY

 
 
 

 

Theo Văn hóa online
Các tin khác
Xem tin theo ngày