Chi bộ Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Ngày cập nhật 12/02/2020

Chiều 11/02, Chi bộ Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thiên Bình - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Thư viện Tổng hợp đã lãnh đạo cán bộ Đảng viên cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhà nước; giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành Văn hóa và Thể thao.

Trong đó, trong nhiệm vụ Chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 4 Đảng viên mới, làm hồ sơ kết nạp 02 quần chúng, cử 01 quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng; 100% đảng viên trong Chi bộ được học tập và quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII; Bám sát các chủ trương chính sách theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao; Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện nghiêm cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chú trọng thực hiện tốt các nội dung như: Công tác xây dựng và phát triển đảng, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, công tác dân vận và các đoàn thể,…Chỉ đạo đơn vị thực tốt các nhiệm vụ chuyên môn như: công tác tuyên truyền cổ động chính trị gắn với các hoạt động của thư viện, đặc biệt là tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hưởng ứng “Tuần lễ đọc sách”, “Ngày sách Việt Nam, Ngày sách và bản quyền thế giới”, “Ngày hội đọc sách”; tham gia Hội báo xuân trong dịp Tết Nguyên đán; Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và biên soạn thư mục, chú trọng công tác nâng cấp các phiên bản phần mềm tra cứu các tài liệu, sách; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác số hóa các tài liệu Hán - Nôm phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin cho bạn đọc. Bên cạnh đó, Thư viện cũng đã làm tốt việc đẩy mạnh hoạt động văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn Thừa Thiên Huế, trong năm 2019, Thư viện Tổng hợp tỉnh đã cấp và gia hạn 2.868 thẻ bạn đọc, phục vụ 150.231 lượt bạn đọc, luân chuyển 442.398 lượt sách, báo.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận 02 bài tham luận với nội dung: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Thư viện tổng hợp tỉnh và tham luận về Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ phát triển văn hóa đọc và nhiều ý kiến thảo luận chia sẻ khác nhằm hiện đại hóa hơn trong công tác, hoạt động Thư viện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiên Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020, là năm mà tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045; trong đó đặt mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Trên cơ sở này, đồng chí đề nghị tập thể Chi bộ Thư viện cần nêu cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tập thể Chi ủy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền để cùng thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ Đảng viên, quần chúng trong cơ quan mình; gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa Chi ủy, Ban Giám đốc, các phòng ban để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của cấp trên.

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tập trung chỉ đạo cơ quan, các phòng chuyên môn thực hiện sưu tầm, tập hợp các tài liệu, chú trọng đổi mới trang thiết bị, dịch vụ tại phòng đọc, từng bước hiện đại hóa công tác thư viện; xây dựng và phát triển thư viện theo hướng “Thư viện số thông minh” tạo hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp với các trường học trên địa bàn để đẩy mạnh giáo dục phổ cập thông tin các tài liệu sách, tổ chức các hoạt động triển lãm để cho các em có cơ hội tiếp cận đến sách, tài liệu quý;...

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí. Đ/c La Thiên Phương, Phó Giám đốc Thư viện được bầu làm Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ mới; đồng chí Mai Chi được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đ/c Nguyễn Như Tĩnh được bầu làm Chi ủy viên.

Theo svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày