Danh mục

Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 185
Truy cập trong tháng 71.799
Truy cập trong năm 375.702
Tổng lượt truy cập 3.879.166
Lượt truy cập hiện tại 506

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giới thiệu
I. Chức năng, nhiệm vụ: 1. Vị trí và chức năng Thư viện Tổng hợp tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thu thập, bảo quản, khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặt điểm yêu cầu xây dựng và phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thư viện Tổng hợp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.
Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 16/09/1976, trên cơ sở vốn sách của thư viện kết nghĩa Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và một phần sách báo của thư viện kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn do Thư viện Quốc gia xây dựng và Thư viện Hà Nội chi viện. Đầu tháng 9/1989 được tách ra từ Thư viện Tỉnh Bình Trị Thiên với tên gọi: THƯ VIỆN TỔNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ.
Có nhiệm vụ khắc phục sự cố máy tính, bảo trì hệ thống mạng Internet và Website nội bộ; 
Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác bổ sung, phân chia vốn tài liệu tại tất cả các kho, phòng hiện có;
Có chức năng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi, mua sắm tài sản, điện, nước, các nguồn thu dịch vụ,…; 
Có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, biên soạn các loại thư mục truyền thống và hiện đại;
Có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ
Có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, quản lý kho tài liệu luân chuyển (tài liệu phục vụ lưu động);     
Xem tin theo ngày