Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.604
Truy cập trong tháng 21.266
Truy cập trong năm 176.819
Tổng lượt truy cập 3.392.270
Lượt truy cập hiện tại 194
Giới thiệu về Thư viện
Ngày cập nhật 12/10/2017

Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 16/09/1976, trên cơ sở vốn sách của thư viện kết nghĩa Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và một phần sách báo của thư viện kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn do Thư viện Quốc gia xây dựng và Thư viện Hà Nội chi viện. Đầu tháng 9/1989 được tách ra từ Thư viện Tỉnh Bình Trị Thiên với tên gọi: THƯ VIỆN TỔNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ.

THƯ VIỆN TỔNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ
29A Lê Quý Đôn, Thành phố Huế
Điện thoại: (054). 3833499 – 3825816 – 3829220
Telefax: 054.3822446
Email: thuvienhuecity@gmail.com
Trụ sở:
    + Từ tháng 9/1976 – 8/2001: Thư viện có trụ sở tại 20 Lê Lợi, Tp.Huế.    
    + Từ tháng 9/2001 – 9/2004: Thư viện đóng tại 73 Nguyễn Huệ.
    + Từ tháng 10/2004 đến nay: Thư viện đóng tại 29A Lê Quý Đôn.
      Trụ sở Thư viện hiện nay gồm 4 tầng, được khởi công xây dựng từ năm 1997 đến cuối năm 2004 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng diện tích sử dụng 5760m2, tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.
Chức năng, nhiệm vụ:
          Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế là một đơn vị sự nghiệp, là cơ quan văn hóa giáo dục ngoài nhà trường, có chức năng bảo tồn những giá trị văn hóa tinh thần của nhân loại, phổ biến thông tin, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
          Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế là cơ quan trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Sở VH&TT. Đồng thời dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam.
          Thư viện có nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu, xử lý kỹ thuật tài liệu, xử lý thông tin, tổ chức bộ máy tra cứu tìm tin, tổ chức nghiên cứu nhu cầu của bạn đọc - người dùng tin, tổ chức thông tin tuyên truyền khai thác sách báo, nghiên cứu ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn thư viện, thực hiện liên thông giữa các thư viện nhằm:
       -    Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin.
       -    Phục vụ cho công cuộc phát triển văn hoá ở địa phương và cả nước.
       -    Phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và cả nước.
       -    Phục vụ cho sự nghiệp phát triển các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, kinh tế, du lịch, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh quốc phòng.
Đội ngũ cán bộ:
         Tổng số cán bộ 35 người, trong đó: 24 biên chế, 9 hợp đồng, 2 bảo vệ. Trình độ chuyên môn: 03 Thạc sĩ,  21 Đại học, 11 Trung cấp và Cao đẳng.
Cơ cấu tổ chức:
        + Ban giám đốc
        + Phòng Bổ sung - Biên mục
        + Phòng Phục vụ bạn đọc
        + Phòng Hành chính Tổng hợp
        + Phòng Tin học - Thông tin
        + Phòng Xây dựng phong trào
        + Phòng Thư mục - Địa chí      
       Thư viện có các tổ chức Đảng (Chi bộ), đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên).          
        -  Vốn tài liệu: 230 ngàn bản sách (trong đó …), 310 loại báo 
        -  Tạp chí được đóng tập lưu trữ hàng năm, hơn 9.000 bài trích địa chí.
        -  Thẻ cấp bạn đọc: 3500 thẻ/năm
        -  Lượt bạn đọc: 150.000 lượt/năm.
        -  Lượt tài liệu: khoảng 500.000 lượt/năm
        -  Áp dụng công nghệ mới: Từ năm 1993, Thư viện đã sử dụng phần mềm CDS/ISIS vào việc quản trị CSDL. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội phù hợp với xu thế hiện nay, Thư viện đã và đang tích cực hiện đại hoá hoạt động, đưa CNTT vào các tất cả các khâu nghiệp vụ, từng bước xây dựng thư viện điện tử. Từ tháng 10/2005, Thư viện Thừa Thiên Huế đã được Thư viện Quốc gia tài trợ phần mềm Quản trị thư viện điện tử tích hợp Ilib, đây là bước ngoặc quan trọng, tạo đà cho việc xây dựng một Thư viện Thừa Thiên Huế hiện đại trong tương lai.
       -   Mạng lưới thư viện huyện - cơ sở: Gồm có 6 Thư viện huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang) và hai thư viện thị xã (Hương Thủy, Hương Trà); Với tổng số trên: 52.000 bản sách, 20 loại báo tạp chí, 115 điểm Bưu điện văn hoá xã, khoảng 150 Thư viện  - tủ sách - phòng đọc sách cơ sở.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày