Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.624
Truy cập trong tháng 21.286
Truy cập trong năm 176.839
Tổng lượt truy cập 3.392.290
Lượt truy cập hiện tại 190
Giới thiệu sách >> Sách theo chuyên đề
Hồ Chí Minh lịch sử đã chứng minh chân lý của Người / Biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Phạm Hoàng Điệp. - Hà Nội : Văn hóa -Thông tin, 2010. - 379tr. ; 21cm  
Trái đất nặng ân tình nhắc mãi tên Người Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 175tr. ; 21cm.  
 Hồ Chí Minh - Những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain Ruscio ; Nguyễn Đức Truyền dịch ; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2020. - 491tr. ; 24cm.  
Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề: Sách tham khảo / GS. NGND. Vũ Dương Ninh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 343tr. ; 24cm.    
Võ Nguyên Giáp một cuộc đời : Sách tham khảo / Alain Ruscio; Nguyễn Văn Sự dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011. - 129tr. ; 19cm.  
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại / Biên soạn và hệ thống : Ths. Phạm Hùng, Ths. Trung Kiên, ThS. Hoàng Phúc,.... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 496tr.: ảnh ; 27cm.  
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi / Trần Hồng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 147tr. : ảnh màu ; 25cm.  
Sống mãi một huyền thoại : Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - H., 2014. - 279tr. : ảnh ; 26cm.  
Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài / Biên soạn : Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, .... - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013. - 646tr. : ảnh ; 24cm.  
Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399tr. : ảnh ; 27cm.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày