Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.403
Truy cập trong tháng 21.065
Truy cập trong năm 176.618
Tổng lượt truy cập 3.392.069
Lượt truy cập hiện tại 158
Giới thiệu sách >> Sách trong tháng
Góp phần phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội.-H.:Quân đội nhân dân,2010.-250tr.;21cm.
 Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 569tr. ; 21cm.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng của thời đại qua tư liệu nước ngoài : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Sự biên soạn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 711tr. ; 24cm. 
Nhật ký chiến trường / Trung tướng Nguyễn Tiến Bình. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014. - 399tr. ; 21cm.
Hùng binh: Tiểu thuyết lịch sử / Đặng Ngọc Hưng .- In lần thứ I .- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018.- 536tr. ; 20cm. .- (Biển đảo Việt Nam)
Xem tin theo ngày