Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.568
Truy cập trong tháng 21.230
Truy cập trong năm 176.783
Tổng lượt truy cập 3.392.234
Lượt truy cập hiện tại 198
Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam
Ngày cập nhật 16/04/2021
Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam

Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 527tr. ; 24cm.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc, thu giang sơn về một mối, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
       Năm tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế ký XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.
      Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng ( 30/4/1975 – 30/4/2021), nhằm giúp cho bạn đọc có một cái nhìn toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam”.
      Cuốn sách là một số công trình, bài viết của nhiều tác giả về đại thắng mùa Xuân 1975 gồm 3 phần:
- Phần thứ nhất: Chủ trương và diễn tiến
- Phần thứ hai: Thắng lợi của sức mạnh tổng hợp
- Phần thứ ba: Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại
       Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh đông, có hệ thống quá trình xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh toàn dân tộc phục vụ chiến trường,… cho đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
 Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.
      Phân loại: 959.7043/Đ103T
       Đăng ký cá biệt:
       Kho Đọc:    DL.005349
       Kho Mượn: M. 041458
       Kho địa chí:  DCL.000460
 
Thu Hà - PVBĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày