Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.427
Truy cập trong tháng 21.089
Truy cập trong năm 176.642
Tổng lượt truy cập 3.392.093
Lượt truy cập hiện tại 165
Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 19/05/2021

Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399tr. : ảnh ; 27cm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của của Đảng và nhân dân ta. Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng.

Nội dung sách gồm:

Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng;

Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân;

Phần IV: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam;

Phần V: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần VI: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh

Kho đọc: DL. 008011

Phân loại: 335.4346/H419V

Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc

 

Hoài Hương A - phòng PVBĐ biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày