Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.495
Truy cập trong tháng 21.157
Truy cập trong năm 176.710
Tổng lượt truy cập 3.392.161
Lượt truy cập hiện tại 186
Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài
Ngày cập nhật 19/05/2021

Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài / Biên soạn : Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, .... - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013. - 646tr. : ảnh ; 24cm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài. Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ, tư tưởng quân sự chiếm một vị trí trọng yếu. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc, thể hiện tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài. Cuốn sách gồm những bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài đã công bố trên các sách, tạp chí và hội thảo khoa học.

 Nội dung cuốn sách gồm 6 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung

Phần thứ hai: Khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân

Phần thứ ba: Xây dựng lực lượng vũ trang, nhân dân

Phần thứ tư: Nghệ thuật quân sự

Phần thứ năm: Xây dựng căn cứ địa, hậu phương

Phần thứ sáu: Thế giới ca ngợi nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh

Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh

Phân loại: 335.009597/H450C

Kho Đọc

DL.006695

Sẵn sàng cho mượn

Kho Mượn

M.051051

Sẵn sàng cho mượn

Kho Mượn

M.051052

Sẵn sàng cho mượn

 

Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc

 

Hoài Hương A - phòng PVBĐ biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày