Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.605
Truy cập trong tháng 21.267
Truy cập trong năm 176.820
Tổng lượt truy cập 3.392.271
Lượt truy cập hiện tại 194
Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề
Ngày cập nhật 30/08/2021

Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề: Sách tham khảo / GS. NGND. Vũ Dương Ninh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 343tr. ; 24cm.

 

 

          Cuốn sách Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề của giáo sư, nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh trình bày một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh và đối thủ.

          Sách nhằm phân tích quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam suy ngẫm về chỗ đứng của Việt Nam giữa  những “ đợt sóng văn minh” của nhân loại. Đi từ cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa, cuộc đấu tranh chống đế quốc Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cho đến công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới, hội nhập và phát triển, ở mỗi một giai đoạn lịch sử, trước những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức. Sách đi sâu nghiên cứu một số vấn đề về quan hệ đối ngoại Việt Nam, về mối quan hệ giữa Việt Nam với thế giới , giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài bao gồm cả đồng minh và đối thủ.

         Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết riêng biệt, tập hợp trong thể thống nhất theo trình tự lịch sử, được chia làm bốn phần:

        - Phần thứ nhất : Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập (1945 - 1954).

        - Phần thứ hai: Về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 – 1975).

         -Phần thứ ba: Về công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới và hội nhập quốc tế (từ  năm 1975 đến nay).

        - Phần thứ tư: Bảy mươi năm đấu tranh vì độc lập, tự do và hội nhập, phát triển.

        Cuốn sách nói lên biết bao người dân đất Việt đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp độc lập - tự do của Tổ quốc Việt Nam.

        Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế.  Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

        Ký hiệu phân loại:  327.597/C102M

        Ký hiệu kho:

                             - Kho Đọc :   DL.006675

                             - Kho Mượn: M.054512

 

Hoài Hương B biên soạn và giới thiệu
Các tin khác
Xem tin theo ngày