Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 9.541
Truy cập trong tháng 21.203
Truy cập trong năm 176.756
Tổng lượt truy cập 3.392.207
Lượt truy cập hiện tại 202
Giới thiệu sách
Hồ Chí Minh lịch sử đã chứng minh chân lý của Người / Biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Phạm Hoàng Điệp. - Hà Nội : Văn hóa -Thông tin, 2010. - 379tr. ; 21cm  
Trái đất nặng ân tình nhắc mãi tên Người Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 175tr. ; 21cm.  
 Hồ Chí Minh - Những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain Ruscio ; Nguyễn Đức Truyền dịch ; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2020. - 491tr. ; 24cm.  
Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề: Sách tham khảo / GS. NGND. Vũ Dương Ninh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 343tr. ; 24cm.    
Võ Nguyên Giáp một cuộc đời : Sách tham khảo / Alain Ruscio; Nguyễn Văn Sự dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011. - 129tr. ; 19cm.  
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại / Biên soạn và hệ thống : Ths. Phạm Hùng, Ths. Trung Kiên, ThS. Hoàng Phúc,.... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 496tr.: ảnh ; 27cm.  
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi / Trần Hồng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 147tr. : ảnh màu ; 25cm.  
Sống mãi một huyền thoại : Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - H., 2014. - 279tr. : ảnh ; 26cm.  
Tôi đã tình cờ viết một cuốn sách như thế nào = Hoe ik per ongeluk een boek schreef : Dành cho lứa tuổi 10+ / Annet Huizing ; Người dịch: Hằng Nga. - Hà Nội : Kim Đồng, 2020. - 151tr. : tranh vẽ ; 21cm  
  Hào kiệt - Anh tài dưới cờ cách mạng: Sách kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng tám / Ánh Dương chủ biên. - H. : Thanh niên, 2020. - 181tr. ; 21cm    
Các tin khác
Xem tin theo ngày