Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Phòng xây dựng Phong trào Cơ sở
1Trương Thị Thanh NhànTrưởng Phòng truongthanhnhan@thuvien.hue.gov.vn
2Vũ Thị Thanh UyênNhân viên vuthanhuyen@thuvien.hue.gov.vn
Ban Giám đốc
3Hoàng Thị Kim OanhGiám đốc
4Hoàng Thị Hải VânPhó Giám đốc hoanghaivan@thuvien.hue.gov.vn
Phòng Hành chính - Tổng hợp
5Lê Hà Hồng NgọcKế Toán trưởng
6Đặng Thanh HóaPhó phụ trách phòng dangthanhhoa@thuvien.hue.gov.vn
7Phan Văn ThiệnNhân viên
8Lê Thanh QuangNhân viên0916443138 lethanhquang@thuvien.hue.gov.vn
9Nguyễn Văn HiềnNhân viên
10Hồng Trọng LậpNhân viên hongtronglap@thuvien.hue.gov.vn
Phòng Bổ Sung Biên mục
11Nguyễn Thị Thanh ThuTrưởng Phòng nguyenthanhthu@thuvien.hue.gov.vn
12Đặng Thị Thanh HuyềnNhân viên dangthanhhuyen@thuvien.hue.gov.vn
13Lê Thị Như ÝNhân viên lenhuy@thuvien.hue.gov.vn
14La Thị Như QuỳnhNhân viên lanhuquynh@thuvien.hue.gov.vn
Phòng Phục vụ bạn đọc
15Mai ChiTrưởng Phòng maichi@thuvien.hue.gov.vn
16Nguyễn Thị Hoài Hương APhó trưởng Phòng nguyenhoaihuonga@thuvien.hue.gov.vn
17Lê Thị Thu HàNhân viên lethuha@thuvien.hue.gov.vn
18Nguyễn Thị Hoài HươngNhân viên nguyenhoaihuongb@thuvien.hue.gov.vn
19Nguyễn Lê Quỳnh ChiNhân viên nguyenquynhchi@thuvien.hue.gov.vn
Phòng Tin học - Thông tin
20Lê Viết TuấnTrưởng Phòng01236000064 leviettuan@thuvien.hue.gov.vn
21Phạm Tuấn AnhNhân viên phamtuananh@thuvien.hue.gov.vn
Phòng Thư mục Địa chí
22Nguyễn Như TĩnhTrưởng Phòng tomtvhue@yahoo.com
23Hồ Thị Phương LoanNhân viên hophuongloan@thuvien.hue.gov.vn
Sở Khoa học và Công nghệ TTHuế
24Trần Ngọc NamGiám đốc
Hỗ trợ kỹ thuật
25CITCHỗ trợ kỹ thuật