Tra cứu CSDL
Ngày cập nhật 28/09/2010

Tra cứu opac

     

 

 

 

        

 

Tra cứu Sách                 

 

 

 HƯỚNG DẪN TRA CỨU OPAC

   I. Khái quát về trang tra cứu OPAC:

             Bộ sưu tập mục lục cơ sở dữ liệu của Thư viện Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế với hơn 150.000 biểu ghi quản lý  trên 230.000 bản sách và nhiều loại tài liệu khác với nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp.
           Trang tra cứu OPAC của Thư viện Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm được tất cả các dạng tài liệu hiện có của thư viện đã nhập máy và quản trị trên phần mềm điện tử tích hợp ILIB
           Qua trang tra cứu này, bạn đọc có thể biết được tài liệu mình cần hiện có tại Thư Viện hay không và một số chi tiết cơ bản của tài liệu như nội dung tài liệu, tình trạng mượn trả, số lượng tài liệu đặc biệt là nơi lưu trữ và vị trí của tài liệu trong kho.
Bạn đọc có thể truy cập trang tra cứu OPAC qua địa chỉ:

http://thuvien.hue.gov.vn (Trong mục Tìm kiếm tài liệu trên danh mục hoặc Cơ sở dữ liệu trên menu hệ thống)
 
II. Tra Cứu Cơ Bản:

Bạn đọc có thể tìm kiếm loại tài liệu mình cần qua cách chọn một trong các trường sau:
       • Loại tài liệu
       • Nhan đề tài liệu
       • Tác giả 
       • Toàn văn
       • Năm xuất bản
       • Số đăng kí cá biệt
Ví dụ: Hãy tìm những quyển sách có chủ đề “Công nghệ sinh học”. Có 3 bước chính để tra cứu:
        Bước 1: Vào trang tra cứu OPAC, chọn “Loại tài liệu” và chọn “Sách”
Nếu bạn muốn tìm tất cả các loại hình tài liệu có trong kho chọn tra cứu chung
 
        Bước2: Nhập vào thuật ngữ tìm kiếm “Công nghệ sinh học” ở trường “Nhan đề tài liệu” và chọn “Tìm kiếm”
 
        Bước 3: Chọn“Chi tiết” để xem các thông tin chi tiết của biểu ghi về tài liệu: Ký hiệu kho, Số phân loại, Tình trạng mượn trả…
 
Kết quả tìm kiếm: Có 18 biểu ghi


III. Tra Cứu Biểu Thức
 
Tra cứu biểu thức truy tìm tài liệu thông qua từ khóa xuất hiện ở nhan đề hay tóm tắt của tài liệu. Tra cứu này giúp các bạn tìm được những thông tin chỉ là một phần, một chương … của một tài liệu nào đó.
Ví dụ: Bạn muốn tìm tài liệu về những qui định đối việc dạy thêm ở bậc phổ thông.
Nếu bạn sử dụng tra cứu cơ bản, bạn không thể tìm ra được tài liệu có nhan đề chứa từ khóa “dạy thêm”. Lúc này bạn phải sử dụng tra cứu biểu thức.
Cách tìm: Nhấp vào tra cứu biểu thức -> nhập vào từ khóa dạy thêm -> Tìm kiếm -> Chi tiết
 
Kết quả tìm kiếm: có 1 biểu ghi.
 
 
IV. Tra Cứu Nâng Cao:
Đây là giao diện của trang tra cứu nâng cao:
 
Bạn đọc có thể sử dụng các toán tử: AND, OR, NOT để giới hạn hay mở rộng kết quả tìm kiếm trong trang tra cứu nâng cao:
Toán tử Mục tiêu Kết quả Ví dụ
AND - Giới hạn kết quả tìm kiếm Kết quả sẽ gồm cả hai thuật ngữ tìm kiếm  “ xây dựng đảng” AND “ Hồ Chí Minh” -> Về xây dựng Đảng / Hồ Chí Minh
OR - Mở rộng kết quả tìm kiếm Kết quả sẽ bao gồm thuật ngữ thứ nhất, thuật ngữ thứ 2 hoặc cả 2 thuật ngữ “lập trình” OR “pascal” ->  Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal
NOT - Loại những kết quả không mong đợi Chỉ xuất hiện thuật ngữ thứ nhất trong trang kết quả. “giáo trình kinh tế” NOT “chính trị”-> Giáo trình Kinh tế

1. Cách sử dụng toán tử “AND”:
Ví dụ: tìm các loại tài liệu có nhan đề “xây dựng đảng” của Hồ Chí Minh
Hãy thực hiện theo 4 bước tìm kiếm sau với thuật ngữ AND
Chọn “Nhan đề tài liệu” và “Tác giả” ở mục “Tên trường”
- Nhập thuật ngữ tìm kiếm thứ nhất: xây dựng Đảng
- Nhập thuật ngữ tìm kiếm thứ hai: Hồ Chí Minh
 
Kết quả tìm kiếm: có 2 biểu ghi. Bạn đọc có thể tìm được thông tin của một quyển sách cụ thể.
 
2. Cách sử dụng toán tử "OR":
Ví dụ: Tìm các loại tài liệu về lập trình hay pascal
Hãy thực hiện theo 4 bước tìm kiếm sau với thuật ngữ OR:
Chọn “Nhan đề tài liệu” ở “Tên trường”.
•  Nhập thuật ngữ tìm kiếm thứ nhất: lập trình
•  Nhập thuật ngữ tìm kiếm thứ hai: pascal
 
Kết quả tìm kiếm: có 121 biểu ghi.Bạn đọc có thể tìm được tất cả các kết quả với “lập trình” hoặc “pascal” hoặc “cả hai”
 
3. Cách sử dụng toán tử "NOT":
Ví dụ: Hãy tìm tất cả các tựa đề về “giáo trình kinh tế”(nhưng loại trừ “giáo trình kinh tế chính trị”)
Hãy thực hiện theo 4 bước tìm kiếm sau với NOT
Chọn “Tên nhan đề” ở “Tên trường”

•  Nhập thuật ngữ tìm kiếm thứ nhất: giáo trình kinh tế
•  Nhập thuật ngữ tìm kiếm thứ hai: chính trị
 
Kết quả tìm kiếm: có 26 biểu ghi. Bạn đọc có thể có các kết quả với các tựa đề “giáo trình kinh tế” (nhưng sẽ không có “giáo trình kinh tế chính trị”)
 

PHÒNG TIN HỌC - THÔNG TIN
Xem tin theo ngày